Friluftsgildehal 2018

Tag med en tur tilbage i tiden, i Nordsjælland, fordi …

…du vil få et unikt indblik i den nyeste viden om, hvordan livet blev levet tidligere blev levet i vores eget Nordsjælland.

Chefarkæolog ved Esben Aarsleff ved Museum Nordsjælland fortæller begejstret:
”De seneste års udgravninger har været gavmilde ved arkæologerne. Det er simpelthen væltet op af jorden med spændende fund. Blandt de absolut største er nok resterne af urokser ved Søborg Sø, som blev fundet i efteråret 2017.
Urokserne var ofret i kanten af søen ved siden af bopladsen, hvor jægerfolket har boet i korte perioder.

Andre sjove fund er dukket op ved udbygningen af Hillerød Syd, hvor vi er stødt på en nedlagt landsby, vandmøller og masser af fine fund fra tiden mellem 700 og 1800. Med udgravningerne begynder vi at se helhedsbilledet af et område, som sydede af liv i vikingetiden og middelalderen. Ved siden af de mange udgravninger afleverer en sværm af ivrige detektorfolk stadigt stigende mængder af fund. Senest er der både indkommet guld, sølv og andre rare sager til museet.

Foredraget vil præsentere en række højdepunkter fra arkæologernes arbejdsmark, krydret med de nyeste  detektorfund”.

Efter friluftsgildehallen er der et mindre traktement, samt kaffe og kage.

Pris: kr. 60,- plus drikkevarer

Hvornår:  14. juni kl. 19.30

Hvor: Dragehytten, Frydenborgvej 25, 3400 Hillerød

Tilmelding til: Ina Funding – ina.funding@skansevej.dk, senest den 3/6.